height: 1
Blocktype: block_title

Årsmöte 2017

height: 1
Blocktype: decorative

Välkommen till Tamams årsmöte 2017!

height: 1
Blocktype: file

Verksamhet

  • Verksamhetsplan 2017

    pdf, 140,98 KB

  • Förslag Budget 2017

    pdf, 60,03 KB

height: 1
Blocktype: text

Helgen den 1-2 april var det nationellt årsmöte i Lomma, cirka en mil utanför Lund. På denna sida har vi samlat viktiga dokument från mötet. 

Under Verksamhet hittar ni verksamhetsplanen för 2017 som dels bygger på årsplanen från föregående år, dels på vidareutveckling och diskussioner som uppkommit under året. Här hittar ni även Tamams budget för 2017.

På årsmötet beslutade medlemmarna att anta ett politiskt utlåtande. Med detta vill Tamam berätta vad vi tycker om den utveckling vi ser i Sverige, Europa och världen idag. Utlåtandet i sin helhet finns att läsa som PDF eller under fliken ”Om Tamam” i huvudmenyn.

 

 

height: 1
Blocktype: file

Politiskt utlåtande 2017

  • Politiskt utlatande 2017

    pdf, 43,29 KB

height: 1
Blocktype: file

height: 1
Blocktype: image

Mer bilder

Translate »