height: 1
Blocktype: block_title

Projekt: Ungas rättigheter

height: 1
Blocktype: decorative

Unga ska veta sina rättigheter!

height: 1
Blocktype: text

Bakgrund

Tamam Lund driver under 2017 ett projekt som handlar om att stärka ensamkommande ungdomars rättigheter i Lunds kommun. Projektet drivs tillsammans med Lunds kommun och projektet som helhet ska stärka jämställdhetsarbetet på kommunens HVB-boenden.

Tamam kommer leda ”MR-spel” alltså Mänskliga rättighets-spel, som handlar om att tillsammans i samtalsgrupper diskutera, förstå och undersöka ungas rättigheter. Målgruppen är i första hand ensamkommande ungdomar. Syftet är att öka ungdomars förståelse för sina rättigheter och stärka ungas självkänsla.

Kommunen arbetar parallellt med att öka personal på HVB-boendens kunskap om jämställdhetsarbete. Genom att Tamam och kommunen samarbetar så involveras ungdomarna  i arbetet som sker på HVB-boendena och arbetet får ett tydligt ungdomsperspektiv.

height: 1
Blocktype: image

Mer bilder

height: 1
Blocktype: text

Engagera dig som MR-coach!

För att öka ensamkommande ungdomars förståelse för sina rättigheter kommer Tamam utbilda frivilliga coacher som leder MR-grupper. Grupperna leds av ca 4 MR-coacher och träffas en gång i veckan under ca 3 månader. Grupperna kommer diskutera och undersöka sina rättigheter genom ett färdigt material som består av tydliga ämnen, diskussionsfrågor och övningar. Materialet bygger främst på ett MR-spel framtaget av Folkuniversitetet.

För att bli MR-coach behöver du gå en utbildning om mänskliga rättigheter (MR), samtalsteknik, normkritik och ledarskap. Det krävs ingen förkunskaper utan du utrustar genom utblidningen och leder gruppen tillsammans med andra!

Första utbildning för att bli MR-coach hålls 14 maj kl 10-16. Du anmäler dig genom länken nedan senast 7 maj! Efter utbildningen kommer en första grupp dra igång i slutet av våren och pågå fösta delen av sommaren. Sedan kommer nya grupper startas i höst.

Vill du veta mer? Kontakta Tilde Dahl på tilde.dahl@tamam.se eller 0766-32 45 42.

 

Translate »