height: 1
Blocktype: block_title

Tamams Grundlag

height: 1
Blocktype: decorative

Uppdatering av stadgarna!

height: 1
Blocktype: text

Arbete för bättre stadgar!

Under Tamams årsmöte 2018 bestämdes att Tamam ska utveckla och förbättra sina stadgar.

Stadgar är de regler som styr hur Tamam fungerar – lite som Tamams grundlag. Vi vill att stadgarna ska vara lättare att förstå och enklare att använda. Vi vill också att Tamams syfte, mål och arbetssätt ska vara tydligare i stadgarna.

Därför genomför nu Tamam ett arbete för att ta fram ett nytt förslag på stadgar alltså Tamams grundlag. Detta gör vi genom att granska de nuvarande stadgarna, prata med medlemmar och aktiva, samla in åsikter och lära oss av andra. Arbetet leds av riksstyrelsen.

ERA ÅSIKTER ÄR VIKTIGA! För att kunna ta fram bättre stadgar behöver vi alla medlemmars hjälp och era åsikter! Detta kan du göra genom att:
1. Svara på enkäten om Tamams Grundlag!
2. Lämna en kommentar med dina åsikter och tankar på denna sida!
3. Kontakta Natasha eller Cecilia i riksstyrelsen och diskutera stadgarna!

Kontakt
Natasha: natasha.wrang@tamam.se
Cecilia: cecilia.cedlof@tamam.se

height: 1
Blocktype: file

Tamams nuvarande stadgar

  • Tamams Stadgar

    pdf, 2,20 MB

Translate »