Antirasism? Kreolisering? Tamamism?

Skrivet av Vera Peterson

Vad är motsatsen till rasism? Vad betyder det att vara anti (mot) istället för pro (för)?
Inom Tamam har det under ett par år pågått ett samtal om vad det innebär att vara en antirasistisk organisation och om vad ordet antirasism betyder för oss.

För att kunna bygga och utveckla en rörelse eller en organisation som Tamam är vår vision och mission, sättet vi formulerar våra idéer på och vilka ord vi använder i våra beskrivningar viktigt för hur samhället och enskilda individer uppfattar oss men också för vår egen självbild och identitet. I Tamams vision finns en utopisk beskrivning om det samhälle vi vill leva i; det ska inte spela någon roll vem du är för vem du är vän med, vilket sammanfattas i mottot Vänskap utan gränser. Antirasism är ett av flera ord (mångfald, samhällsengagemang, vänskap utan gränser) som beskriver Tamams vision.

Antirasism är ett ord som ofta används i vardagsspråket utan större eftertanke och när antirasism och antirasister omnämns i media så är det ofta i samband med demonstrationer och protester mot rasistiska grupper. Begreppet förstås som något som står i motsats till rasism: att vara antirasist är att vara emot rasistiska värderingar och rasistiska grupperingar i samhället. På så vis blir den antirasistiska rörelsen begränsad till en motrörelse.

Men egentligen är det ju något annat vi letar efter, det där ordet som inte är EMOT, utan FÖR det samhälle vi strävar efter…

Motpolerna till sexism och kapitalism är inte antisexism och antikapitalism utan feminism och socialism, säger Lewend Tasin och inleder ett mycket intressant seminarium i Almedalen 2015 om det han kallar Kreolisering. Lewend Tasin tar bland annat upp att vi lever i ett postkolonialt samhälle, vilket betyder att våra tanke- och handlingsmönster fortfarande präglas av kolonialism och rasism. Det tar sitt mest konkreta uttryck i att vi kategoriserar människor som vita eller icke-vita och att det är det vita som är norm och har mer makt i samhället.

Efter Lewends introduktion där han tillsammans med Anton Landehag presenterade en rapport de skrivit som heter Kreol – Ett spöke går runt i orten följde en debatt mellan Lawen Radar (S), Lisbet Estrada Pérez (Interfem) och Samson Bashir (Ungdom mot rasism). I debatten kom frågor om identitetsskapande upp och bland annat var alla överens om att människor inte bör kategoriseras. Men som Samson sa: vi måste först hierarkisera för att kunna de-kategorisera. Han menar att vi måste synliggöra maktstrukturer och framförallt den rasmaktsordning som verkar som strukturell rasism i det svenska samhället för att sedan kunna bryta ner och motarbeta den. Lisbet menade vi inte får glömma att ha ett intersektionellt perspektiv, dvs. att olika kategorisering samspelar vid diskriminering av samma individ, som t.ex. klass, kön, funktionalitet.

Det som framförallt fångade oss under seminariet och debatten var sökandet efter ett ord, ett begrepp eller en beskrivning av det som bland andra Tamam arbetar med och som vi inte anser att antirasism ger en tillräckligt omfattande förklaring till.

För Tamam arbetar med positiv och pro­aktiv antirasism på ett förebyggande sätt som fokuserar på att skapa mötesplatser. Vi vill föregå med ett gott exempel genom att visa både individer och samhället det positiva med mångfald, öppenhet och vänskap utan gränser.

Men håll med om att det är en ganska krånglig förklaring och att allt det där kanske inte ryms i ordet antirasism! Så vad ska vi kalla det? TAMAMISM?

English