Antirasism & organisering

Tamams antirasistiska program

Det antirasistiska programmet antogs på Tamams årsmöte 2023 av föreningens medlemmar.

Syftet med programmet är att befästa Tamams grundläggande värderingar och världssyn i arbetet för ett antirasistiskt samhälle.

Kicka på bilden för att läsa eller ladda ner programmet!

Metodbok

Boken ger konkreta verktyg för att arbeta antirasistiskt på ett sätt som gör skillnad, skapar förändring och stärker din organisation. Boken togs fram av Tamam 2022 inom projektet Rättvis organisering.

Läs mer om boken och beställ via Trinambai förlag eller Adlibris

Foto: Trinambai förlag

Seminarium om metodboken

I maj 2023 anordnades ett seminarium om metodboken av Tamam tillsammans med förlaget Trinambai, Svenska sällskapet för Nykterhet och Folkbildning och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Seminariet modererades av Reman Rahman, Tamam. Panel: Amal Ibrahim Hassan, LSU, Aya Winssi, Swerok, Maral Ardalbilchi, RFSU.

Hör hur Tamam och andra organisationer arbetar antirasistiskt och hur du kan använda boken i din organisation. Se seminariet på Facebook genom att klicka här!

Antirasistiska dagarna

Antirasistiska dagarna i Malmö den 9-11 november på Arena 305!

Under Antirasistiska dagarna hölls föreläsningar, workshop och panelsamtal på temat rasism, antirasistisk organisering och ungas delaktighet. På kvällarna anordnade Arena 305 aktiviteter riktade mot unga såsom DJ-workshops, open mic och konserter. Deltagande var helt gratis och stora delar av programmet finns tillgängliga att ta del av digitalt (se videon ovan).

Syftet med de Antirasistiska dagarna vara att skapa ett rum för samtal om antirasistiskt arbete kopplat till ungas fritid och föreningsliv. Vi ville även möjliggöra möten mellan civilsamhället och offentlig sektor där vi kan lyfta erfarenheter, åsikter och behov och på så sätt kunna påverka kommuner, regioner och politiker i sitt arbete med dessa frågor. Utifrån vår erfarenhet ser vi att det finns ett bristande förståelse, kommunikation och samarbete mellan civilsamhället och det offentliga när det gäller frågor rörande rasism, antirasism och ungas fritid och organisering.

Stort tack till Arena 305 och alla andra föreningar, organisationer och aktörer som bidrog till konferensen! Om du, din förening eller arbetsplats vill veta mer om konferensen eller är intresserade av att samarbeta med Tamam – kanske anordna en till konferens? Hör av dig till info@tamam.se

English