Snacka antirasism – Antirasistisk pedagogik och organisering

Vill du att Tamam kommer till din skola och snacka antirasism?

Under år 2023 och 2024 driver Tamam projektet Snacka antirasism – antirasistisk pedagogik och organisering. Genom projektet kommer vi att besöka högstadie- och gymnasieskolor i Malmö och Lund. Syftet med projektet är att genom dialog lära oss mer om hur rasismen tar sig uttryck i skolan och samhället i stort men också hur vi kan agera och organisera oss antirasistiskt. Projektet är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Det första projektåret 2023 med Snacka antirasism träffade vi uppemot 250 elever och vi besökte fyra olika skolor i Lund och Malmö. Ett stort tack till Hyllie Park Grundskola, Lindängenskolan, Gunnesboskolan och Malmö International School.

“Ibland blandar lärare ihop våra namn som inte är typiskt svenska namn”

“Det är viktigt att prata om rasism”

Några citat från elever vi träffat i projektet.

Vi är nu inne på andra projektåret 2024 och nytt för denna terminen har vi öppnat vår egna mötesplats i Malmö! Vi har öppet ca två gånger i månaden och på mötesplatsen har vi fyra ungdomsambassadörer som arbetar på ett eget digitalt projekt i Snacka antirasism. Håll utkik på vår Instagram: snacka_antirasism för mer info när vi har öppet och vad vi gör i projektet.

Är du intresserad av att ta del av projektet eller har du några frågor? Vill du komma till mötesplatsen eller vill du att Tamam ska komma till din skola? DM:a oss på Instagram eller maila oss på snackaantirasism@tamam.se

Vi som arbetar i projektet

Projektledare Snacka Antirasism

Yahia Saleh

yahia.saleh@tamam.se

Daniel Camerini

Projektmedarbetare Snacka Antirasism & kurator Tamam Luna

Moa Dongle Johansson

moa.d.johansson@tamam.se

Daniel Camerini

Tjänstledig
Projektledare Snacka Antirasism

Deria Yenidogan

deria.yenidogan@tamam.se

English