Start Up Väst

Start Up–Väst är ett projekt för ungdomar mellan 15 och 22 år i Västra Götaland, där deltagarna får lära sig om ledarskap, inkludering och att driva sina egna fritidsaktiviteter. Start Up–Väst är en konkret möjlighet att påverka och forma sin hemort, lära känna andra unga och tillsammans vara en del av en positiv samhällsutveckling. Var med och skapa något nytt av unga – för unga!

Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen,  med syfte att stärka ungas inflytande, ledarskap och känsla av social inkludering. Under hösten och vintern 2022 etablerades projektet i Mariestad och under 2023 och 2024 är Start Up Väst även i Ale!

Start-Up har tidigare drivits på flera platser av Tamam, bland annat i Lund, Uppsala, Göteborg och Mariestad. Start Up är ett projekt där du som ung kan starta upp dina egna aktiviteter på fritiden för dig själv och andra unga. Projektet är till för att öka dina och andra ungas möjligheter för att organisera er och att göra föreningslivet mer tillgängligt för er och andra unga.

De som är med i projektet får möjlighet till att starta upp fritidsverksamhet eller aktiviteter efter egna idéer. Man blir en  ungdomsledare. Projektet stöttar ledarna i detta, dels ekonomisk genom att Tamam betalar alla utgifter, dels genom workshops där de kan utveckla sin kunskap inom inkluderande ledarskap, normkritik, teambuilding och projektledning.

Det hela handlar om att stötta unga i deras egna visioner och att göra föreningslivet öppet och inkluderande. Och såklart att alla som är med ska få kunna lära känna varandra, bli kompisar och ha kul tillsammans!

Har du några frågor? Hör av dig till Andrea (se mejl nedan).

Vanliga frågor

Vad kostar det?

Inget! Projektet är helt gratis för dig som deltar!

Hur mycket tid tar det?

Som deltagare i projektet deltar du i fyra workshopar och en planeringsträff. Sedan är resten upp till dig som deltar på vilket sätt du vill vara aktiv! Varje workshop pågår 2-3 timmar, inklusive fika.

Vad för aktiviteter ska startas i projektet?

Det är helt upp till de som deltar på våra workshops att komma på idéer, bestämma och planera vilka aktiviteter som ska startas 🙂

Är du nyfiken på att vara med?

KUL! Hör av dig till Andrea på andrea.froberg@tamam.se, så hörs och ses vi!

Vi som jobbar i projektet

Projektmedarbetare StartUp Väst & Tamam förstudie

Andrea Fröberg Haddad

andrea.froberg_haddad@tamam.se

Daniel Camerini

Verksamhetsutvecklare norr & projektledare StartUp Väst

Gelila Tesfai

gelila.tesfai@tamam.se

Vik. verksamhetsansvarig & organisationssekreterare

Hanna Fischer

hanna.fischer@tamam.se

English