Styrelsearbete

Som aktiv i Tamam händer det att man behöver redovisa ett kvitto eller ansöka om pengar. På denna sida hittar du mallar och blanketter för olika ändamål.

Under ”Ekonomimallar” hittar du kvittomallen som används då ett kvitto ska redovisas. Här fäster du ditt kvitto och fyller i dina kontaktuppgifter samt vad som gjorts. Det kan vara att du har köpt en fika eller betalat en entréavgift.

På samma ställe hittar du också blanketten för projektansökan som behövs när du söker pengar hos Tamam Riks. Här beskriver du projektet som du söker bidrag för; varför du vill genomföra projektet, vad du vill uppnå med verksamheten och hur den bidrar till Tamams långsiktiga mål om ett samhälle präglat av vänskap utan gränser.

Förutom dessa mallar finns två till viktiga dokument för Tamams lokalstyrelser. Det ena är en checklista att använda som hjälp när ni besöker er lokalförenings verksamheter. Det andra är en terminsutvärdering att skicka ut till gruppledarna vid terminens slut. Båda dokumentet är till för att hjälpa er och göra så att Tamams grupper fungerar så bra som möjligt! Lycka till och hör av er till Office om ni behöver hjälp.

På sidan ”Tamams Policies” hittar ni våra policies, vilka är viktiga att känna till som styrelseledamot i organisationen. Här finner ni även avsiktsförklaringen, som ska fyllas i om man vill engagera sig som frivillig i Tamam.Ska ni starta upp en verksamhet eller hålla ett styrelsemöte hittar ni mallar för det under ”Mallar”. Här ligger också blanketten för projektansökan till riksstyrelsen och mallen för kvitton.

Ekonomimallar

Mallar för verksamhet 

Arbetsbeskrivning Lokala styrelser

Verksamhetsbeskrivningen fylls i när ni vill starta upp en verksamhet/aktivitetsgrupp. I den förklarar ni vad ni vill göra, hur aktiviteten ska organiseras, var ni kommer att hålla till och så vidare. Detta hjälper er att planera och få igång en välfungerande verksamhet. Kontakta oss på Office om ni har frågor!

Checklistan är en guide för medlemmar i lokala styrelser med tips för besök i lokalföreningens verksamheter.

Utvärderingen är en mall med frågor för att  sammanfatta verksamheter vid terminsslut och utvärdera hur det gått. Genom att utvärdera verksamheter varje terminsslut får man också reda på när hur och om gruppen vill fortsätta nästa termin.

Checklista för aktiviteter (säkerhet och risker)

Dags för möte?

Mallen för styrelsemöte kan också användas för att skapa ett protokoll. Här listas de punkter som ska vara med på mötet, såsom val av sekreterare och genomgång av ekonomi.

Mall för styrelsemöte

English