height: 1
Blocktype: block_title

Dokument

height: 1
Blocktype: text

Dokument & Policys

Frivilligpolicy

Som en verksamhet utan vinstintresse är vi beroende av att människor frivilligt engagerar sig hos oss. Syftet med frivilligpolicyn är att du ska veta vad det betyder att vara frivillig i Tamam. Här kan du till exempel läsa om Tamams motto, mission och de värderingar som ligger till grund för organisationen.

Verksamhetspolicy

På Tamam ska det vara lätt för både volontärer och deltagare att få gehör för sina idéer! Vi strävar efter att vara en platt organisation där öppenhet och nyfikenhet råder. Målet med verksamhetspolicyn är att tydliggöra vad Tamam står för. Här förklarar vi bland annat vikten av okomplicerade beslutsprocesser och vad vi menar med långsiktighet.

Avsiktsförklaring
Vill man engagera sig i Tamams verksamhet måste en avsiktsförklaring skrivas under. Här medger man sin avsikt att engagera sig som frivillig i Tamam i enlighet med organisationens riktlinjer.

Presspolicy
Policyn riktar sig till dig som är aktiv i Tamam och ska eller vill uttala dig i media.

Arbetsbeskrivning Lokalstyrelse
Arbetsbeskrivning innehåller en förklaring av de olika roller som finns i en styrelse, och vilka arbetsuppgifter de har. 

height: 1
Blocktype: file

Policies

 • Tamams verksamhetspolicy

  pdf, 81,17 KB

 • Policy for frivilliga

  pdf, 73,03 KB

 • Tamams Presspolicy

  pdf, 175,27 KB

 • Hur hanteras dina personuppgifter av Tamam

  pdf, 133,31 KB

 • Tamams policy mot droger, mobbning och diskriminering

  pdf, 80,33 KB

height: 1
Blocktype: file

För ledare och styrelser

Här hittar du material som stöd i ditt uppdrag som ledare eller i en styrelse.

Saknar du något? Skriv till tilde.dahl@tamam.se.

 • Avsiktsförklaring Tamam

  pdf, 91,28 KB

 • Om medlemskap och tips nar du ska varva medlemmar

  pdf, 874,95 KB

 • Ledarutbildning, presentation

  pdf, 5,37 MB

 • Arbetsbeskrivning Styrelser

  pdf, 99,33 KB

 • Medlemslista, samla in uppgifter for nya medlemmar

  ocx, 196,32 KB

Translate »