Tamams policys

Verksamhetspolicy

På Tamam ska det vara lätt för både volontärer och deltagare att få gehör för sina idéer! Vi strävar efter att vara en platt organisation där öppenhet och nyfikenhet råder. Målet med verksamhetspolicyn är att tydliggöra vad Tamam står för. Här förklarar vi bland annat vikten av okomplicerade beslutsprocesser och vad vi menar med långsiktighet.

Frivilligpolicy

Som en verksamhet utan vinstintresse är vi beroende av att människor frivilligt engagerar sig hos oss. Syftet med frivilligpolicyn är att du ska veta vad det betyder att vara frivillig i Tamam. Här kan du till exempel läsa om Tamams motto, mission och de värderingar som ligger till grund för organisationen.

Avsiktsförklaring

Vill man engagera sig i Tamams verksamhet måste en avsiktsförklaring skrivas under. Här medger man sin avsikt att engagera sig som frivillig i Tamam i enlighet med organisationens riktlinjer.

Presspolicy

Policyn riktar sig till dig som är aktiv i Tamam och ska eller vill uttala dig i media.

Medlemspolicy

English