Organisation & Riksstyrelse

Organisation

• Tamam Riks är namnet på hela organisationen och inkluderar alla delar av Tamam och dess medlemmar.

• Lokal- och medlemsföreningar består av en lokalstyrelse, vars ledamöter väljs på ett eget årsmöte av medlemmar. Lokalstyrelsen tar beslut gällande föreningen, dess verksamhet och budget.

• Frivilliga inom en lokal- eller medlemsförening formar verksamhetsgrupper, och ansvarar för beslut inom gruppen. De har en gruppledare och egen budget – kopplad till lokalföreningen – som används för att bekosta aktiviteter, material och utflykter. Volontären som är medlem i en lokal- eller medlemsorganisation har skyldighet att följa Tamams ramverk, verksamhets- och frivilligpolicy, samt att ställa sig bakom värderingarna i Tamams vision och mission.

• Tamam Office är anställda och praktikanter. Office hjälper riks och lokalföreningarna och fungerar som en länk mellan de olika delarna av organisationen. Office erbjuder hjälp med ekonomi, administration, utveckling och idéer. Office skräddarsyr utbildningar och ger stöd för att starta eller bedriva verksamhet.

• Riksstyrelsen har ekonomiskt och juridiskt ansvar för hela organisationen och för nationella strategier och riktlinjer. Riksstyrelsen röstas fram av organisationens medlemmar på årsmötet och har kontakt med lokalföreningarna genom en kontaktperson.

 Stadgarna är som organisationens grundlag. De berättar vad Tamams värdegrund och ändamål är, hur ett årsmöte ska gå till, vad som krävs för att stadgarna ska kunna ändras och mycket mer. Klicka på bilden nedan för att läsa stadgarna!

Att sitta i en styrelse

Under årsmötet väljs den styrelse som kommer att leda Tamams arbete under det kommande året. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att verksamheten fungerar. Det är styrelsens jobb att se till att de beslut som medlemmarna gemensamt tagit under årsmötet genomförs. I varje styrelse finns en ordförande, som leder styrelsens arbete, en kassör som har ansvar för ekonomin, och ett antal styrelseledamöter vilkas ansvarsområden delas upp efter intresse och förmåga.

Tamams riksstyrelse leder arbetet på nationell nivå. Riksstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och arbetar för att Tamam utvecklas i enlighet med organisationens vision och mission. Riksstyrelsen ansvarar även för Tamams ekonomi på nationell nivå och har ytterst arbetsgivaransvar för Tamams anställda. Riksstyrelsen ansvarar också för att stötta de olika lokalföreningarna. De håller ständig kontakt med de lokala styrelserna och anordnar nationella träffar där aktiva från olika städer kan mötas.

Tamams lokalstyrelser är ansvariga för verksamheten på lokal nivå. De har kontinuerlig kontakt med gruppledare, volontärer och deltagare. Lokalstyrelserna är fristående från riksorganisationen och har möjlighet att utveckla sitt arbete så som de tycker passar i enlighet med Tamams vision och mission.

Tamams Riksstyrelse

Tamams riksstyrelse leder arbetet på nationell nivå och väljs varje år på Tamams nationella årsmöte Vänskapet. Riksstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och arbetar för att Tamam utvecklas i enlighet med organisationens vision och mission. Riksstyrelsen ansvarar även för Tamams ekonomi på nationell nivå och har ytterst arbetsgivaransvar för Tamams anställda. Riksstyrelsen ansvarar också för att stötta de olika lokalföreningarna. De håller ständig kontakt med de lokala styrelserna och anordnar nationella träffar där aktiva från olika städer kan mötas.

Riksstyrelsen består 2024-2025 av:
Khaled Naji, ordförande.
Hamood Dabaan, vice ordförande.

Daniel Camerini, ledamot, personalansvarig.
Mardin Mohammadi, ledamot. Arbetsgruppansvarig.
Anton Alsander, ledamot. Personal & Kommunikationsansvarig.
Naya Al Issa, ledamot.
Ebba Carlson, ledamot.

Mujtaba Ali, ersättare.

Här kan du se vilka som sitter i Tamams Riksstyrelse 2023-2024 och hittar deras kontaktuppgifter!

Vad gör styrelsen i en lokalförening?

Tamams lokala styrelser är ansvariga för verksamheten på lokal nivå. De har kontinuerlig kontakt med gruppledare, volontärer och deltagare. Lokalstyrelserna är fristående från riksorganisationen och har möjlighet att utveckla sitt arbete så som de tycker passar i enlighet med Tamams vision och mission.

I början av året har varje lokalförening ett årsmöte. Under årsmötet väljs en styrelse som kommer att leda Tamams arbete det kommande året i den lokalföreningen. Det är styrelsen som är med och driver och planerar aktiviteter. Styrelsen har även ansvar för lokalföreningens verksamhet och ekonomi, med stöd och vägledning av anställda på Tamam. 

I varje styrelse finns en ordförande som sammankallar till styrelsemöten, en kassör som har ansvar för ekonomin, och ett antal styrelseledamöter vilkas ansvarsområden delas upp efter intresse och förmåga.

Tamam vill locka fler unga till ett aktivt engagemang i civilsamhället och Tamam kan vara ett första steg till ett fördjupat engagemang i föreningslivet. Vi ställer alltid upp som referens eller skriver rekommendationsbrev när det behövs! Vi erbjuder utbildningar och kompetensutveckling för alla intresserade medlemmar och ingen förkunskap krävs för att nomineras till ett förtroendeuppdrag i en lokalförening. Våga nominera! Vid intresse för förtroendeuppdrag eller andra frågor mejla verksamhetsutvecklare Reman.rahman@tamam.se eller gelila.tesfai@tamam.se.

Bli en del av Tamams styrelser

Före årsmötet (på både lokal och nationell nivå) är det valberedningen som ger förslag på kandidater till styrelsen. För att söka till styrelsen krävs det att du eller någon annan kontaktar valberedningen och nominerar dig till en förtroendepost. Kontakta den lokala valberedningen för att kandidera till en lokalstyrelse eller den nationella valberedningen för att kandidera till riksstyrelsen. Hör av dig till riksstyrelsen på styrelsenriks@tamam.se eller till din lokala styrelse för att få kontaktuppgifter till valberedningen.

English