Om Tamams projekt

Tamam driver flera olika projekt, både på nationell nivå och i våra olika lokalföreningar. Projekten bidrar med kunskaps- och metodutveckling till Tamam som organisation och dess medlemmar. Tamam Office bedriver projekt med finansiering från bland annat MUCF, Allmänna arvsfonden och regionala bidrag.

På denna sida kan du hitta mer information om Tamams tidigare projekt och projekt vi har igång just nu!

Projekt vi driver nu

Avslutade projekt

Har du en projektidé?

Har du en idé till ett projekt? Vill du starta något spännande aktivitet? Kanske ser du behov av en ny verksamhet som Tamam borde starta?

Hör av dig till Tamam: info@tamam.se

English