Politiskt utlåtande 2017

På Tamams årsmöte 2017-04-02 beslutade medlemmarna att anta följande politiska utlåtande. Med utlåtandet vill Tamam berätta vad vi tycker om den utveckling vi ser i Sverige, Europa och världen idag.

Det politiska utlåtandet ska bara ses som en i raden politiska yttranden som Tamam kan göra. Det finns såklart andra åsikter vi som organisation har. De åsikter som framkommer i utlåtandet ska därför inte anses stå för allt vi tycker, det rör istället bara en del av de åsikter vi har.

Tamam är en ungdomsorganisation. Vi är unga personer som arbetar med och för andra barn och unga. Allt vi säger och gör utgår därför från ett barn- och ungdomsperspektiv.

Tamam tror på en värld där global jämlikhet är en möjlighet, där ekonomisk rättvisa råder och där varje människa har rätt att leva ett liv fritt från krig och konflikt. Din rättighet att leva ett tryggt liv ska aldrig baseras på var i världen du föddes. Vår vision är ett samhälle och en värld som präglas av ’Vänskap utan gränser’, detta betyder för oss också ett samhälle som präglas av gränsöverskridande empati, medmänsklighet och solidaritet.

Vi på Tamam tror helt enkelt att en annan värld är möjlig och det vuxna ofta kallar orealistisk idealism hos unga vill vi ta till vara på. Vi vill uppmuntra och möjliggöra unga att ta mer plats. Vi vill motivera alla barn och unga att fortsätta kämpa för era och andra ungas rättigheter.

Tamam tror på en värld där du får älska vem du vill, identifiera dig med det kön du själv vill, där ditt namn inte spelar någon roll i jobbansökningar eller din möjlighet att få bostad. Tamam vill ha ett samhälle där du oavsett ålder blir tagen på allvar, där din kompetens inte anses bero på var dina föräldrar eller du själv uppfattas vara födda, där din livslängd inte beror på vilket område du är uppväxt och bor i.

Vi tror inte på de gränser som upprätthålls av militär, stängsel eller byråkratiska regler och bestämmelser som leder till att människor behöver riskera sina liv för att söka skydd från krig, konflikt och förföljelse. Asylrätten ska utvecklas och upprätthållas, inte nedmonteras och förbises.

Vi tror inte heller på lagar och regler som leder till att människor måste leva i väntan på uppehållstillstånd och/eller att de inte får återförenas med sin familj. Vi vill inte att våra medlemmar och de ungdomar som driver våra verksamheter ska utvisas, tvingas leva utan sina familjer eller få se sina vänner skickas till länder i krig. Vi tror inte på de lagar och regler som leder till att barn och ungdomar måste leva som gömda i Sverige.

Tamam tror på Sveriges kapacitet att vara ett land som tydligt tar ställning för alla människors rätt att få skydd och leva ett liv fritt från krig, tortyr och konflikt. Vi tror på Sveriges invånares förmåga att skapa ett jämlikt samhälle där nyfikenhet och respekt präglar de mänskliga relationerna.

Vi tror på ungdomars engagemang och förmåga till att organisera sig för sin sak, organisera sig i sin tro på ett bättre samhälle – ett samhälle till för alla. Vi vet att ungdomlig idealism inte kan avvisas med argument om naivitet, istället vet vi att det är en kraft som i mycket större utsträckning bör uppmärksammas och uppmuntras av vuxenvärlden. Vi vet att när vi ger makt åt ungdomar kan fantastiska saker hända. Vi vet att barn och ungdomar har unik kompetens gällande sin egen livssituation, och det är något som bör erkännas och inkluderas i politiken.

Tamam vet att alla de som hävdar att ett öppet och inkluderande samhälle är farligt, har fundamentalt fel. Och det kan vi säga med självsäkerhet. I våra verksamheter ser vi varje dag vad möten mellan människor gör med individerna – genom de sociala mötesplatser Tamam skapar möjliggör vi inte bara vänskap. Vi öppnar också upp världen och skapar plattformar för unga att lära känna varandra och därmed förstå den samtid vi lever i. Vi lär oss lyssna, ta till oss och förstå. Vi är övertygade om att det är i mötet med andra som vi utvecklas och blir bättre människor.

Vi tror på gränslös gemenskap som ett centralt och viktigt verktyg för att bygga ett framgångsrikt samhälle med medborgare som tar ansvar för sina medmänniskor, som tar hand om sitt närområde och som är aktiva demokratiska medborgare.

Vi ser goda förutsättningar att motverka den ökande rasism vi ser i Europa, och andra delar av världen – Tamam är bara en liten del av den solidaritetsrörelse som finns i Sverige (och i världen), vi är en bråkdel av alla de som kämpar för att se till att alla människor har rätt till ett värdigt liv: en meningsfull fritid, rätt till ett hem, rätt att få vara sig själv. Ja, helt enkelt ett liv som många ser som en självklarhet. Tillsammans bildar vi en enorm rörelse som aktivt motverkar de krafter som vill skapa ett samhälle baserat på en uppdelning av människor i “vi” och “dem”. Vi är fler som tror på ett öppet och inkluderande samhälle, vi är fler som vet att den enda vägen mot en bättre värld är en värld som präglas av gränslös solidaritet. Tillsammans bildar vi den kraft vi på Tamam sätter vårt hopp till – utan er, inget vi. Tillsammans är vi alltid starkast.

Translate »