height: 1
Blocktype: block_title

Om Tamam

height: 1
Blocktype: decorative

Vänskap utan Gränser

height: 1
Blocktype: text

Vilka är vi?

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell ungdomsorganisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang. Tamam arbetar för att skapa mötesplatser, organisera meningsfulla fritidsaktiviteter, ge alla samma möjligheter oavsett förutsättningar och uppmuntra unga människors samhällsengagemang.

”Vänskap utan gränser” lyder Tamams motto, vilket innebär att bryta ner de hinder som står i vägen för att unga människor ska få en chans att lära känna varandra och bli vänner. Vänskap är inte något man kan tvinga fram – men man kan skapa förutsättningarna!

Tamam arbetar därför med att skapa nya sociala mötesplatser med mångfald, läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, vara en plattform för ungas samhällsengagemang och uppmuntra och stödja egna initiativ.

height: 1
Blocktype: text

Vår vision

Tamams vision är en värld och ett samhälle där det inte spelar någon roll vad du heter, hur du ser ut, var du kommer ifrån eller var du bor för hur du blir bemött av andra människor och samhället. Vi vill att detta ska synas lika mycket på strukturell nivå som på individnivå – på vem som jobbar var, vem som får bostad i vilket område, vilka som hälsar på varandra i trappuppgången, vem du träffar när du leker på gården, vem som pluggar på universitetet, vilka mötesplatser som finns i en stad och vilka dina vänner är.

height: 1
Blocktype: text

Vår mission

För att uppnå vår vision arbetar vi aktivt med och för barn, unga och unga vuxna för att skapa sociala miljöer präglade av mångfald och vänskap utan gränser, att bidra till att alla kan ta lika del av samhället och behandlas lika oavsett sexuell läggning, socioekonomisk, etnisk, kulturell eller språklig bakgrund. Tamam vill vara en del i mötet mellan människor, i att bryta etablerade normer i samhället och att själva leva och arbeta efter mottot ”Vänskap utan gränser”.

Translate »