Om Tamam

Vänskap utan Gränser

Vilka är vi?

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell ungdomsorganisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang. Tamam arbetar för att skapa mötesplatser, organisera meningsfulla fritidsaktiviteter, ge alla samma möjligheter oavsett förutsättningar och uppmuntra unga människors samhällsengagemang.

”Vänskap utan gränser” lyder Tamams motto, vilket innebär att bryta ner de hinder som står i vägen för att unga människor ska få en chans att lära känna varandra och bli vänner. Vänskap är inte något man kan tvinga fram – men man kan skapa förutsättningarna!

Tamam arbetar därför med att skapa nya sociala mötesplatser med mångfald, läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, vara en plattform för ungas samhällsengagemang och uppmuntra och stödja egna initiativ.

Vår vision

Tamams vision är en värld och ett samhälle där det inte spelar någon roll vad du heter, hur du ser ut, var du kommer ifrån eller var du bor för hur du blir bemött av andra människor och samhället. Vi vill att detta ska synas lika mycket på strukturell nivå som på individnivå – på vem som jobbar var, vem som får bostad i vilket område, vilka som hälsar på varandra i trappuppgången, vem du träffar när du leker på gården, vem som pluggar på universitetet, vilka mötesplatser som finns i en stad och vilka dina vänner är.

Vår mission

För att uppnå vår vision arbetar vi aktivt med och för barn, unga och unga vuxna för att skapa sociala miljöer präglade av mångfald och vänskap utan gränser, att bidra till att alla kan ta lika del av samhället och behandlas lika oavsett sexuell läggning, socioekonomisk, etnisk, kulturell eller språklig bakgrund. Tamam vill vara en del i mötet mellan människor, i att bryta etablerade normer i samhället och att själva leva och arbeta efter mottot ”Vänskap utan gränser”.

Tamams motto: Vänskap utan gränser

Vad betyder Tamams motto Vänskap Utan Gränser?

För att svara på detta har vi genomfört en kartläggning av mottots betydelse för vårt arbetssätt och för våra medlemmar! Personer från Tamams lokalföreningar, riksstyrelse och anställda har varit med och berättat om hur de jobbar med Vänskap Utan Gränser.

Kartläggningen är gjord av Vilma Nyberg, praktikant på Tamam hösten 2018.
Läs sammanfattningen eller hela kartläggningen!

Tamams historia

Tamam grundades som förening 2008 i Lund, men redan 2003 började Tamam som ett initiativ inom Individuell människohjälp (IM) för unga som ville engagera sig för en meningsfull fritid och roliga aktiviteter för barn och unga. Tamam har alltså växt fram ur enkla aktiviteter med små medel men med stora visioner. 2008 när Tamam grundades valdes namnet av de aktiva som ville ha ett positivt namn som var lätt att säga oavsett språk. Ordet Tamam betyder bland annat bra och toppen.

Efter att Tamam blivit en förening fortsatte verksamheten att växa, både i Sverige och internationellt. Samarbeten har bland annat funnits i Mexiko, Albanien, Paraguay och Kirgizistan. I Sverige spred sig verksamheten i landet och idag har Tamam självständiga lokalföreningar i Malmö, Lund, Tranås, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Mariestad. Idag drivs Tamam av engagerade medlemmar och aktiva som tillsammans med kansliet arbetar utifrån idén att skapa ett samhälle präglat av vänskap utan gränser.

Läs fler berättelser om Tamam

Tamam växer fram

När Tamam blir Tamam

Tamamposten december 2008

Intervju med ordförande Andrea Smedberg

Åka på läger med Tamam

Tamam reunion

English