Tamam förstudie AMIF

Projektets mål är att kartlägga framgångsfaktorer och förutsättningar samt ta vara på erfarenheter, idéer och kunskaper hos aktiva i Tamam med egna erfarenheter av migration för att utveckla verksamheter riktad till nyanlända unga 13-25 år.

Syftet med projektet är att stärka och utveckla Tamams arbete riktat gentemot nyanlända unga för att bidra till en förbättrad livssituation och hälsa, sänka trösklarna in i det svenska samhället och föreningslivet samt skapa bättre förutsättningar för lokala gemenskaper.

I denna förstudie vill vi ta vara på erfarenheter och idéer hos unga som själva har erfarenhet av att migrera till Sverige och använda som en grund för att utveckla Tamams arbetssätt och verksamhet. Detta vill vi göra parallellt med att vi identifierar framgångsfaktorer och lyckade exempel i organisationen, både vad gäller att driva verksamhet som stärker nyanlända unga och metoder som når och engagerar dessa i föreningslivet. 

Projektet kommer att genomföra en kartläggning inriktad på verksamhet för unga nyanlända, genomföra intervjuer och enkät samt workshops med unga. Utifrån kartläggningen och tillsammans med unga vill vi arbeta fram de bästa verksamheterna och skapa förutsättningar för att sprida dessa genom Tamams lokalföreningar.

Projektet finansieras av Europeiska Unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och pågår mellan 1a januari till 31 augusti 2024.

Vi som arbetar i projektet

Projektmedarbetare StartUp Väst & Tamam förstudie

Andrea Fröberg Haddad

andrea.froberg_haddad@tamam.se

Verksamhetsansvarig & organisationsutvecklare

Alice Hertzberg

alice.hertzberg@tamam.se 076-0344293

English