Ute nu: Tamams handbok för lokalföreningar!

Har du någonsin undrat vad Tamam står för eller hur vi är organiserade; hur ett årsmöte går till eller hur du startar upp en ny lokalförening; eller vad du ska göra om något oväntat händer eller om pressen hör av sig? Då har vi det perfekta verktyget för dig — Tamams handbok!

Handboken som nu finns på issuu och riktar sig till alla som är (eller vill bli) aktiva inom Tamam. Oavsett om du är med i en lokalstyrelse, är gruppledare, volontär eller deltagare på aktiviteter så finns det något för dig i handboken.

Handboken består av fyra delar. Den första delen ger en introduktion till de dokument som introducerar vad vi i Tamam står för och vill uppnå och hur vi jobbar inom organisationen. Andra delen i handboken handlar om att göra verksamhet; hur det går till att till exempel starta och driva verksamheter, jobba i en styrelse eller söka pengar till aktiviteter och verksamheter. Den tredje delen inleds med en krishanteringsplan, och ger sedan en översikt över Tamams policys; presspolicyn, påverkanspolicy och policyn om Tamam som en antirasistisk aktör. Den fjärde och sista delen förklarar Tamams organisationsstruktur och ger kontaktuppgifter till Tamam office, och Tamams riksstyrelse och samtliga lokalföreningar.

Vi som har arbetat med handboken hoppas att den är informativ och kommer att vara till hjälp i verksamheten. Men vi hoppas också att den rolig att bläddra och läsa i.

Bild av Manuel Timane


Vill du också bidra till Tamams blogg? Vi vill jättegärna höra dina tankar och idéer! Kontakta oss på info@tamam.se

 

English