Vi strejkade för en human asylpolitik!

Torsdagen den 18/5 strejkade Tamams personal som en del av den landsomfattande nationella strejken “Utan solidaritet stannar Sverige” – en entimmes strejk för human asylpolitik. Som en del av strejken anordnade Tamam också en manifestation på Stortorget i Lund, detta för att uppmärksamma strejken och de krav som strejken ställde.

Varför valde Tamams personal att strejka?
Vi är djupt bekymrade och oroliga över den politiska utveckling vi ser i Sverige och Europa. Vi vill ha en förändring nu! Vi är många – andra organisationer, initiativ, nätverk och privatpersoner – som enskilt och tillsammans skrivit debattartiklar, demonstrerat, gjort upprop med mera. Vi har vädjat till politikerna, och vi har varnat om konsekvenserna som deras politiska beslut har för både individer och samhället i stort. Vi upplever inte att politikerna lyssnar på oss, vi ser ingen förändring. Vi tyckte därför att strejken var ett bra initiativ, vi höll med arrangörerna om att vi behöver agera på andra sätt för att få politikerna att lyssna på oss!

Strejken hade tio krav – vill ni säga något om dessa?
Vi valde att strejka och ställa oss bakom alla tio krav som strejken ställde eftersom vi menar att alla kraven måste uppfyllas för att vi ska nå ett mer rättvist samhälle och skapa förutsättningar för en hållbar och human framtid för alla människor!

De tio krav som strejken ställde var följande:

  1. Möjliggör familjeåterförening
  2. Stoppa gränskontrollerna
  3. Stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn
  4. Rösta nej till EU:s asylpaket
  5. Säkra flyktvägar
  6. Stoppa Sveriges finansiering av krig
  7. Stäng alla förvar
  8. Se till människors skyddsbehov, inte arbetsförmåga
  9. Permanenta uppehållstillstånd som norm och amnesti till ensamkommande barn
  10. Stoppa rasismen – ta rasismens våld på allvar!

Ni anordnade en manifestation i Lund, hur gick det?
Först vill vi poängtera att vi såklart inte vill behöva anordna manifestationer där vi kräver en human asylpolitik, där vi kräver att rasismens våld tas på allvar. Vi blir ledsna och känner rädsla när vi lever i ett samhälle där vi måste kräva att våra politiker visar humanitet och där vi kräver att rasismen och dess konsekvenser i Sverige tas på allvar och motverkas – detta borde ju vara en självklarhet.

Men förutom ovanstående så tyckte vi att det var inspirerande att anordna manifestationen. Det kom ca. 30 personer och alla som var där var väldigt engagerade. Det bästa med manifestationen var inte bara att vi offentligt fick berätta vad vi tycker och tänker om den nuvarande migrationspolitiken, utan också att få träffa andra som brinner för samma frågor som vi. Manifestationen blev som en mötesplats för oss som kämpar för ett mer humant och rättvist samhälle i allmänhet, och ett mer rättvist Lund i synnerhet. Vi upplever att vi nu har ett bredare nätverk i Lund och hoppas på att vi tillsammans kan anordna fler aktioner och manifestationer. Som vi sa under vårt tal – Tillsammans är vi alltid starkast!

Vilka talade under manifestationen och vad var budskapet?
Sanna Kyllsen från Tamam inledde manifestationen och talade bland annat om hur tröttsamt det är att lyssna på politiker som säger att vi inte har råd att vara solidariska med de som flyr från krig och konflikt. Bland annat sa hon “Hur kan ni säga att vi inte har råd när det enda vi tänker på är att er inhumanitet kostar människors liv”. Hon avslutade också med att säga att vi är många som kämpar för ett mer rättvist och kärleksfullt samhälle, och att vi motverkar de krafter som vill skapa ett samhälle baserat på en uppdelning av “vi” och “dem”.

Budskapet från Sannas tal var “Tillsammans är vi alltid starkast!

Efter Sanna talade Shenay som också är aktiv i Tamam. Shenay talade om sin egen erfarenhet av att ha flytt till Sverige och om hur svårt det kan vara att komma till ett nytt land. Hon poängterade att det dessutom är extra svårt att komma till ett nytt land när inte hela ens familj är med en. Shenay poängterade att det är väldigt viktigt att personer får möjlighet att återförenas med sin familj. Hon talade också om hur viktigt det är med ett samhälle som är öppet och villigt att hjälpa de som kommer till Sverige.

Shenays viktigaste budskap var att det är viktigt att vi är solidariska med de som tvingats fly, att vi tillsammans måste se till att vi bygger ett kärleksfullt samhälle som är till för alla.

Märta Råberg från Tillsammans För Lund talade efter Shenay. Märta talade om den utsatthet som finns bland ensamkommande ungdomar tillhörande folkgruppen Hazara och lyfte den rasism som finns gentemot Hazarer. Märta berättade att hon med rädsla ser hur det numera är politiskt korrekt att tala om ensamkommande Hazara i vilka ordalag som helst. Detta möjliggör det drev mot Hazara som nu går genom det svenska samhället. Märta poängterade att det är farligt när sådana vindar får blåsa fritt och frågade publiken ”vilken grupp står näst i tur?”

Märtas viktigaste budskap var: Mänskliga rättigheter gäller varje människa. De är inte förhandlingsbara. Därför måste asylprocessen göras rättssäker.

Efter Märta var det dags för Reza Rezaie och hans band Ayanda att spela några låtar för publiken på Stortorget. Ayanda betyder framtiden på dari och deras musik är djupt berörande och vacker. De flesta texter är skrivna och tonsatta av Reza och handlar om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Att mänskliga rättigheter ska gälla varje människa och varje kvinna är en röd tråd i texterna.

Bertil Egerö är god man åt två ensamkommande ungdomar i Lund och talade också under manifestationen. Bertil talade om och kritiserade åldersuppgraderingar av asylsökande barn. Bertil berättade att vissa kommuner runt om i Sverige valt att låta barnen gå kvar i skolan samt bo kvar på sina boenden under pågående överklagandeprocess etc. Men Lunds kommun tillåter endast att barnen och ungdomarna går kvar i skolan. Som Bertil skriver i sitt medborgarförslag så innebär det att “Barnen avhyses med omedelbar verkan från sina boenden, och förlorar därmed inte bara migrationsverkets dagsersättning på 24 kronor utan även det mest basala i livet: ett säkert boende och därmed en möjlighet till fortsatta studier.”

Vi uppmanar alla om att gå in och rösta på Bertils medborgarförslag, här hittar ni förslaget: https://service.lund.se/Citizen/Proposal#proposal/15″>https://service.lund.se/Citizen/Proposal#proposal/15. Bertil visade oss hur man kan bedriva påverkan på kommunal nivå, tack!

Skulle du vilja anordna en manifestation? Är du intresserad av politik och påverkan och vill driva påverkansarbete inom Tamam? Skulle du vilja skriva ett medborgarförslag? Skulle du vilja skriva en debattartikel? Kontakta sanna.kyllsen@tamam.se så hjälper hon dig!

English