Hur ska vi jobba för att inkludera fler?

Konferens: Din resa räknas.Torsdag 16 november, Radisson Blu Hotel.

Förra veckan fick Tamam Lunds praktikant Emma delta på konferensen Din resa räknas. Där lyfts några goda exempel på organisationer och föreningar upp och hur dessa lyckas engagera ungdomar. I detta inlägg kommer vi gå närmare in på två av dessa goda exempel samt vad konferensens talare,  Charbel Gabro och Pa Modou Badjie föreläste om. Så här skriver Emma om konferansen:

Nattfotboll i Helsingborg:

Näst upp på scen var Zonen Helsingborg. För Zonen Helsingborg var det väldigt viktigt att hitta en neutral mötesplats som låg i mitten av de olika socioekonomiska områden och valde därför Teknikhallen. De träffas varje lördag för att spela fotboll kl. 19-00 och ungdomsdelaktigheten ligger på 120-170 personer per kväll under vinterhalvåret och under sommarhalvåret är det lite färre deltagare på ca. 70-100 personer per kväll. De har även haft öppet på julafton och påskafton då efterfrågan var stor. De sänder även Melodifestivalens final samt VM och EM där alla deltagare kan komma och titta De har nu även ett tillägg utöver sin vanliga verksamhet. Det är The Basement där det finns gym, dans, bågskytte och karate. Alla dessa aktiviteter är gratis.

En av Zonen Helsingborgs främsta fokus är att aktivera fler tjejer. De anser att tjejer som spelar fotboll mår bättre, får bättre resultat i skolan då de orkar mer och skapar sig sociala kontakter. Zonen Helsingborgs första steg var att fråga tjejerna vad de ville skulle förändras för att de skulle delta. Resultatet var att de ville spela själva då de kände sig osäkra för att spela tillsammans med killarna. Därför har Zonen Helsingborg fotboll för endast tjejer mellan 19-21 och därefter fortsätter fotboll för alla till kl. 00.00. Fotbollen för tjejerna hålls av en kvinnlig ungdomsledare.


Möllans Basemant i Malmö:

Ett annat gott exempel som konferensen tog upp var Möllans Basement som grundades av Balqis Lamis Khattab. Hon såg att det fanns ett behov av vuxenkontakt för ungdomarna under kvällstid och har kämpat för att kommunen ska se hur viktigt deras arbete är. De har öppet mellan kl. 17-05 där alla ungdomar är välkomna. Ungdomsledarna hjälper ungdomarna med CV, jobb ansökan, läxor eller bara finnas där för att prata. Ungdomarna känner att Möllans basement är trygghet där de kan söka sig till när de vill. För Balqis och de andra ledarna är det väldigt viktigt att ungdomarna är de som planerar vad som ska hända och är med i utvecklingen av Möllans Basement.

Vidare följde en paneldiskussion i två delar. I den första delen diskuterades vad som var viktigt för att lyckas som organisation eller förening.  Alla var överens om att vara förebild för de unga samt ha direktkontakt med dem var det viktigaste då information på så sätt sprids bäst. De var även alla överens om att ungdomar ska inkluderas i både planering och utveckling. Den andra delen handlade om vad som ska förbättras för de nyanlända. Förslag som fler aktiviteter och bättre undervisning kom upp. Vad det gäller undervisning diskuterade dem att det behövs bättre läroplan. Vissa av dem lärde sig bättre svenska på jobbet när de var i kontakt med andra än vad de gjorde på SFI.

Charbel Garbo – När olika världar möts

Sedan var det dags för dagens första talare, Charbel Gabro. Han är från Syrien och pratade om hur det är när två världar krockar, hur det är när allting man känner till vänds upp och ner. Publiken fick även göra några övningar som exempelvis att skriva ner de tre viktigaste sakerna i sina liv på en post-it lapp och sedan föreställa sig att de var på en gummibåt med land i sikte. Men innan de kommer fram till land kommer det en stor våg och sveper bort de tre viktigaste sakerna i livet. Du förväntas sedan när du kommer fram till säkerhet att lära dig språket, skaffa jobb och skriva CV när du inte har något att leva för längre. Detta var något som påverkade publiken då man kanske inte hade sett det ur de perspektivet tidigare. Hela hans föreläsning fängslade publiken.

Pa Modou Badjie – Vi är alla skyldiga att vara omtänksamma

Sista punkten för dagen var talaren Pa Modou Badjie. Han är som mest känd som en av sångarna i bandet Panetoz, men vad många kanske inte vet är att han engagerar sig för ungdomarna i området han växte upp i. Där kan ungdomar komma för att spela in musik, sjunga och bara umgås med andra ungdomar. Han pratade väldigt mycket om hur viktigt det är att vara omtänksam mot andra, att hjälpa andra att bli bättre, han ansåg att detta var varje människas skyldighet att göra.

Lärorikt och intressant!

Sammanfattningsvis kan vi säga att konferensen var väldigt lärorik och intressant. Många nya tankar och perspektiv formades, vilket är väldigt viktigt om vi ska bli bättre på att förstå varandra och veta hur vi ska arbeta för att få organisationen i rätt riktning. Det var en väldigt bra balans mellan de goda exempel, talarna och paneldiskussionen. Även lunchen var fantastisk god.

Translate »