Snacka antirasism – antirasistisk pedagogik och organisering

Vill du att Tamam kommer till din skola och snackar om antirasism och organisering?

Under 2023 och 2024 kommer Tamam driva projektet Snacka antirasism – antirasistisk pedagogik och organisering. Genom projektet kommer vi att besöka högstadie- och gymnasieskolor i Malmö och Lund. Syftet med projektet är att genom dialog lära oss mer om hur rasismen tar sig uttryck i skolan och samhället i stort men också hur vi kan agera och organisera oss antirasistiskt. Projektet är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Är du intresserad av att ta del av projektet eller har du några frågor? Eller vill du att Tamam ska komma till din skola? Maila projektledaren Deria på deria.yenidogan@tamam.se

Vi som arbetar i projektet

orange and teal illustration

Deria Yenidogan

Projektledare

deria.yenidogan@tamam.se

English