height: 1
Blocktype: block_title

Organisation & Riksstyrelse

height: 1
Blocktype: text

Organisation

Tamam Riks är namnet på hela organisationen och inkluderar alla delar av Tamam och dess medlemmar.

Lokal- och medlemsföreningar består av en lokalstyrelse, vars medlemmar som väljs på ett eget årsmöte. Lokalstyrelsen tar beslut gällande föreningen, dess verksamhet och budget.

Frivilliga inom en lokal- eller medlemsförening formar verksamhetsgrupper, och ansvarar för beslut inom gruppen. De har en gruppledare och egen budget – kopplad till lokalföreningen – som används för att bekosta aktiviteter, material och utflykter. Volontären som är medlem i en lokal- eller medlemsorganisation har skyldighet att följa Tamams ramverk, verksamhets- och frivilligpolicy, samt att ställa sig bakom värdena i Tamams vision och mission.

Tamam Office är anställda, praktikanter eller EVS volontärer. Office hjälper riks och lokalföreningarna och fungerar som en länk mellan de olika delarna av organisationen. Office erbjuder hjälp med ekonomi, administration, utveckling och idéer. Office skräddarsyr utbildningar och ger stöd för att starta eller bedriva verksamhet.

Riksstyrelsen har ekonomiskt och juridiskt ansvar för hela organisationen och för nationella strategier och riktlinjer. Riksstyrelsen röstas fram av organisationens medlemmar på årsmötet och har kontakt med lokalföreningarna genom en kontaktperson.

height: 1
Blocktype: text

Intresserad av styrelsearbete?

Nu finns det chansen att söka till Tamams riksstyrelse och bli en del av det nationella teamet som jobbar med Tamam på en strategisk nivå! Styrelsen har möte över skype varje månad och träffas minst en gång per termin för en visionshelg då man diskuterar, planerar och sätter mål för organisationens arbete. Ett lärorikt och roligt uppdrag!

 

Ansökan (CV & personligt brev) skickas till valberedning@tamam.se

 

height: 1
Blocktype: text

Att sitta i en styrelse

Under årsmötet väljs den styrelse som kommer att leda Tamams arbete under det kommande året. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att verksamheten fungerar. Det är styrelsens jobb att se till att de beslut som medlemmarna gemensamt tagit under årsmötet genomförs.

I varje styrelse finns en ordförande, som leder styrelsens arbete, en kassör som har ansvar för ekonomin, och ett antal styrelseledamöter vilkas ansvarsområden delas upp efter intresse och förmåga.
Tamams riksstyrelse leder arbetet på nationell nivå. Riksstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och arbetar för att Tamam utvecklas i enlighet med organisationens vision och mission. Riksstyrelsen ansvarar även för Tamams ekonomi och har arbetsgivaransvar för Tamams anställda.
Riksstyrelsen ansvarar också för att stötta de olika lokalföreningarna. De håller ständig kontakt med de lokala styrelserna och anordnar nationella träffar där aktiva från olika städer kan mötas.

Tamams lokalstyrelser är ansvariga för verksamheten på lokal nivå. De har kontinuerlig kontakt med gruppledare, volontärer och deltagare. Lokalstyrelserna är fristående från riksorganisationen och har möjlighet att utveckla sitt arbete så som de tycker passar i enlighet med Tamams vision och mission.

height: 1
Blocktype: avatar2

Riksstyrelsen

Vill du kontakta någon i riksstyrelsen mailar du: förnamn.efternamn@tamam.se

 • h

  Cecilia Cedlöf

  Ordförande

 • h

  Navid Kamyab

  Ledamot

 • h

  Axel Karlerö

  Ansvarig för lokalföreningar

 • h

  Katarina Bäck

  Kommunikationsansvarig

 • h

  Jonatan Sundblad

  Personal- och ekonomiansvarig

 • h

  Shaima Madboly

  Ansvarig för fundraising

 • h

  Daniel Camerini

  Ansvarig för fundraising

height: 1
Blocktype: file

Stadgar

Här hittar du Tamams stadgar!

Stadgarna är som Tamams grundlag och innehåller regler som bestämmer hur Tamam ska fungera.

 • Tamams Stadgar

  pdf, 2,20 MB

height: 1
Blocktype: text

Kontakt

styrelsenriks@tamam.se

height: 1
Blocktype: text

Bli en del av Tamam Riks

Före årsmötet (på både lokal och nationell nivå) är det valberedningen som ger förslag på kandidater till styrelsen. För att söka till styrelsen krävs det att du eller någon annan kontaktar valberedningen och nominerar dig till en förtroendepost. Kontakta den lokala valberedningen för att kandidera till en lokalstyrelse eller den nationella valberedningen för att kandidera till riksstyrelsen. Hör av dig till riksstyrelsen på styrelsenriks@tamam.se eller till din lokala styrelse för att få kontaktuppgifter till valberedningen.

Translate »