height: 1
Blocktype: block_title

Vänner

height: 1
Blocktype: text

Friends of Tamam Albania (FoTA)

FoTA is a politically and religiously free, non-profit organisation founded in Sweden in June 2013. FoTA´s vision is to bridge young people in Scandinavia and the Balkans, to support and empower youth in these two regions through strengthening and increasing their cooperation, to promote mutual awareness, knowledge and curiosity between Scandinavia and the Balkans, and to support local projects and organisations in the Balkans – all this within the framework of sustainable social and community development.

At the very beginning, FoTA´s goal was to support Tamam Albania. In 2012, Tamam National Board made a decision to focus primarily on the activities within Sweden in order to grow the organisation on the national level. This meant that Tamam did not have the capacity to support the international “Tamamgrupperna” in Paraguay, Mexico, Kyrgyzstan, and Albania.

Through trainings, continuous dialogues and fund-raising projects together with Tamam Albania, the primary goal that FoTA set at its beginning was achieved faster than expected. FoTA´s vision has therefore broadened and the organisation now works towards the cooperation between and within the two regions of Scandinavia and the Balkans.

height: 1
Blocktype: text

Tamam Albania

Tamam Albania is an independent sister organisation of Tamam Sweden, which operates in the village of Marqinet just 12 km from the Albanian capital. Tamam Albania´s practical work involves weekly activities such as sports, arts & crafts and English classes for the local children and youth, as well as local social and entrepreneurial projects for young people.

The activities were started by volunteers from the University of Tirana after a big explosion from an illegal arms factory in the neighbouring village of Marqinet called Gerdec in 2008. In the huge explosion, 26 people died, 300 were injured and 1200 homes were destroyed. Since then, it has developed into a local youth movement, involving volunteers from both Tirana and Marqinet.

height: 1
Blocktype: text

LSU

LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och världen. Uppgiften är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Tamam är en medlemsorganisation i LSU.

height: 1
Blocktype: text

Centralasiengrupperna (CAG)

Centralasiengrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som jobbar för att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Detta görs genom långsiktigt solidaritetsarbete, utbildningsinsatser, utbyten och påverkansarbete.

Centralasiengrupperna har tidigare jobbat med Tamam på ett flertal projekt, både i Sverige och i Centralasien. I Sverige har organisationen bland annat samarbetat med Tamam Lund för att genomföra projektet Forma.

height: 1
Blocktype: text

Forum

Forum är en paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden, Forum arbetar också med att påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget och att utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet.
Tamam har varit en medlemsorganisation i Forum sedan september 2015.

height: 1
Blocktype: text

Vill du samarbeta med oss?

Tamam samarbetar gärna med andra organisationer! Hör av dig till info@tamam.se om du vill samarbeta med oss.

Translate »