height: 1
Blocktype: block_title

Tamam Start-Up Idéer, ledarskap och vänskap!

height: 1
Blocktype: text

Om Tamam Start-Up

Tamam Start-Up är ett projekt som har som mål att öka ungas självständiga organisering och att integrationen i Lund ska ledas av unga! Från och med December 2019 till september 2020 kommer projektet också att drivas i Uppsala, Stockholm, Mariestad och eventuellt Tranås!

Intresserade ungdomar får genom projektet delta på workshops som handlar om ledarskap, normkritik, teambuilding och projektledning.

Efter att ha genomfört våra workshops kommer de unga ledarna med stöd av Tamam ges möjlighet att planera och starta aktiviteter och events som är för unga och ledda av unga. Vad för aktiviteter och events som arrangeras bestäms helt av de som deltar!

För intresserade unga är Tamam Start-Up en bra möjlighet att lära sig om ledarskap, projektledning och samarbete. Efter att utfört workshops får deltagare certifikat i ledarskap och projektledning!

Frågor?
Hör av dig till projektledaren – Mie! Kontaktuppgifter finns till höger.

height: 1
Blocktype: avatar2

Ledare för projektet

  • h

    Mie

    Projektledare, mie.holm@tamam.se

  • h

    Naomi

    Projektmedarbetare, naomi.runa@tamam.se

height: 1
Blocktype: text

Vanliga frågor

Vad kostar det?

Inget! Projektet är helt gratis för dig som deltagare. Projektet finansieras av Tamam Lund och bidrag från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att se till att alla intresserade ska kunna delta utan kostnad.

Hur mycket tid tar det?

Som deltagare i projektet deltar du i fem workshops och en planeringsträff. Sedan är resten upp till dig som deltar på vilket sätt du vill vara aktiv! Varje workshop pågår 2-3 timmar inklusive fika.

Vem kan delta i våra workshops?

Alla som är mellan 15-22 år! Vi letar efter deltagare från alla möjliga bakgrunder. Därför vill vi ha med unga som har erfarenhet av att vara nyanländ i Sverige, du som har erfarenhet av att växa upp i Lund, människor av olika kön, från olika delar av Lund och så vidare.

Vad för aktiviteter ska startas i projektet?

Det är helt upp till de som deltar på våra workshops att komma på idéer, bestämma och planera vilka aktiviteter som ska startas under våren 2019. Projektet syfte är att du som deltar ska få kunskap om ledarskap och ska testa på att starta nya verksamheter. I Lund finns ett stort behov av fler verksamheter där unga kan mötas och träffa nya vänner!

height: 1
Blocktype: text

Vad får jag ut av att delta?

1. Möjlighet att påverka!

2. Värdefulla erfarenheter och kunskaper du kan använda både i din utbildning och i framtiden

3. Certifikat i ledarskap och projektledning

4. Stort kontaktnät inom civilsamhället

5. Nya vänner!

Translate »