Tamam Lunds nya styrelse för 2017!

Tamam Lund har valt en ny styrelse för verksamhetsåret 2017!

Övre raden från vänster:
Erik Rubaduka (suppleant), Jennifer Carlestam, Sara Ibrahim, Tatia Tvalchrelidze (ordförande) , Simon Monti Danielsson

Nedre raden från vänster:
Jan Holm (suppleant), Bashar Hawari, Mahfoozullah Ganji, Axel Wallin

Frånvarande: Shenay Laurence

Translate »