25 organisationer: Lägg inte ned Allmänna Arvsfonden!

Tamam är med och skriver en debattartikel: Lägg inte ned Allmänna Arvsfonden som ger stöd till organisationer som arbetar med barn och unga i utsatthet!

Riksrevisionen har föreslagit att Allmänna Arvsfonden ska avvecklas, Tamam och andra organisationer tror att det skulle vara skadligt för barn och unga som får stöd från fonden. Istället borde Arvsfonden förbättras så att den kan fortsätta att hjälpa samhället. Fonden ger varje år pengar till olika projekt som stödjer barn, unga, äldre och personer med funktionsvariationer. Vi vill att fonden ska fortsätta vara en viktig resurs för att främja barns och ungas välmående och utveckling. Läs debattartikeln i Aftonbladet som Tamam är med och skriver under https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0QM5LE/25-organisationer-att-skrota-arvsfonden-drabbar-barn-och-unga

English