En dikt till friheten

På Tamams årsmöte i april 2016 hade vi turen att få lyssna till Reza Rezaie som läste sin fina dikt han har skrivit. Normalt sett så är dikten tonsatt med stränginstrument. Dikten heter “Frihet” och handlar om Rezas upplevelser och tankar från Afghanistan, om livet och om hans strävan efter frihet och tron på kampen om rättvisa.

 

Frihet
Av: Reza Rezaie

Jag hade ett land, byggt av mina förfäders blod och svett

Jag hade ett hus, inte stort men fullt av värme och kärlek

Mat på bordet, kanske inte mycket men det räckte

Jag bodde med min far och mor och mina syskon

Jag lärde mig hur man kan älska och bli älskad

De kom och under frihetens namn tog allt

För att göra mig fri

Mitt hus, min familj och alla som jag älskade

Alla glada minnen och tillhörighet till mitt land

De sa att en bra människa är den som tar sin börda och bär den med glädje och stolthet

De blev tjocka men vi magra

De blev rikare och vi fattigare

De blev högljuddare och vi tystare

När vi frågade varför blev de arga

När vi började kräva vår rätt slog de oss

De var hjärtlösa och kalla, det fanns inga spår av mänskligheten i dem

Jag flydde för att vara fri och hålla min kärlek för de svaga vid liv

Jag blev tvungen att fly

Jag var inte rädd, de var tyranner

De ville ha mer än vad jag kunde ge

Min strävan för frihet och tro på godhet inom människor

Jag var inte rädd

Jag kunde inte hålla de borta

Nu har jag inget land

De har tagit allt och det som de inte kunde ta, blev jag tvungen att lämna kvar

Jag tillhör inte den gruppen som utnyttjar folk för att bli rik och se sin värdighet och stolthet i sin rikedom. Jag har ingen armé för att kunna kämpa för frihet och kärlek.

Om jag hade ett rike, skulle jag öppna den för de som önskar att vara fria och förtjänar att vara fria

Man kan leva utan mat och lyx men inte utan frihet, respekt och kärlek

Jag har inte mycket men delar det jag har för att hålla den kärleken vid liv

Det finns många som är nedtryckta och svaga och som lider av tyrannens grymhet

Kampen för frihet har ingen tid och plats

Tyranni har inget land eller gräns, inte frihet heller

Vi kämpar överallt

Vi är många och de få

Vi kan och måste vara frihetens röst

Vår röst skrämmer dem

Vår röst tar bort skynken och avslöjar dem

Stäng inte dörrarna, då blir de bli glada

Gör inte det som de önskar

Låt inte oss bli offer i maktens korridorer

Jag har en dröm

Världen ska tillhöra de som förtjänade den, inte de som tvingade sig in och byggde sitt rike och sin rikedom på någon annans bekostnad

Jag tillägnar den här musiken till de som är arga på alla orättvisor som pågår i världen

Till de som kämpar med sin kärlek för frihet och har ingen acceptans för orättvisor

Till de som kämpar för Asylrätten

NI ÄR DAGENS HJÄLTAR!

—————————————————————————————————-

Vill du också bidra till Tamams blogg? Vi vill jättegärna höra dina tankar och idéer! Kontakta oss på info@tamam.se

 

Translate »