Vänner

LSU

LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och världen. Uppgiften är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Tamam är en medlemsorganisation i LSU.

Forum

Forum är en paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden, Forum arbetar också med att påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget och att utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet.
Tamam har varit en medlemsorganisation i Forum sedan september 2015.

Tamam Albania

Tamam Albania is an independent sister organisation of Tamam Sweden, which operates in the village of Marqinet just 12 km from the Albanian capital. Tamam Albania´s practical work involves weekly activities such as sports, arts & crafts and English classes for the local children and youth, as well as local social and entrepreneurial projects for young people.

The activities were started by volunteers from the University of Tirana after a big explosion from an illegal arms factory in the neighbouring village of Marqinet called Gerdec in 2008. In the huge explosion, 26 people died, 300 were injured and 1200 homes were destroyed. Since then, it has developed into a local youth movement, involving volunteers from both Tirana and Marqinet.

Centralasiengrupperna (CAG)

Centralasiengrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som jobbar för att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås. Detta görs genom långsiktigt solidaritetsarbete, utbildningsinsatser, utbyten och påverkansarbete.

Centralasiengrupperna har tidigare jobbat med Tamam på ett flertal projekt, både i Sverige och i Centralasien. I Sverige har organisationen bland annat samarbetat med Tamam Lund för att genomföra projektet Forma.

Vill du samarbeta med oss?

Tamam samarbetar gärna med andra organisationer! Hör av dig till info@tamam.se om du vill samarbeta med oss.

English