height: 1
Blocktype: block_title

Rättvis Organisering

height: 1
Blocktype: text

Om Rättvis Organisering

Tamam har i över tio år arbetat med ungas självständiga organisering. Under denna tid har vi sett hur trösklarna till att engagera sig är olika höga till följd av exempelvis språk, struktur och föreningskultur som brister i inkludering. Vi har sett hur våra medlemmar som blir rasifierade som ickevita utsätts för diskriminering, blir misstrodda och ifrågasatta.

Vi bedriver projektet Rättvis Organisering för att synliggöra den rasism som många unga i föreningslivet utsätts för och vad det har för konsekvenser.

Projektet arbetar också med att motverka och förebygga den rasism som unga utsätts för. Därför kommer vi att ta fram metodmaterial och hålla workshops för makthavare (se definition nedan) och unga, med fokus att synliggöra problemet med rasism i föreningslivet och för att ge verktyg att både motverka och förebygga rasism inom sin organisation, på sin arbetsplats etc.

Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

height: 1
Blocktype: avatar

Deria Yenidogan
Projektledare
deria.yenidogan@tamam.se

height: 1
Blocktype: decorative

height: 1
Blocktype: text

Vill du beställa en workshop?

VI ERBJUDER GRATIS WORKSHOPS 

Rättvis Organisering har under år ett av projektet kartlagt på vilket sätt unga personer utsätts för rasism inom föreningslivet. Nu, med kunskapen som vi har lärt oss, håller vi workshops som riktar sig mot er som jobbar med eller för unga personer. Våra workshops handlar om vad rasism är och hur det ser ut i Sveriges föreningsliv, hur det påverkar unga personer, och vad ni måste tänka på för att skapa en mer jämlik organisation.

Rättvis Organisering ska även hålla workshops som riktar sig mot unga personer (särskilt de som blir utsatta för rasism). Syftet och målet med dessa workshops är att unga ska få en ökad förståelse för den strukturella dimensionen av rasism, inte känna sig ensamma eller klandra sig själva. Dessutom ska dessa workshops synliggöra det som en kan göra om en bevittnar rasism eller blir utsatt för rasism. Vi vill att alla ungdomar ska få en förståelse för hur rasism funkar och hur vi kan kämpa emot det.

Workshops sker via Zoom eller på plats (beroende på rådande Corona situation), är helt gratis och tar ungefär 2 timmar.

Är du intresserad? Hör av dig till Deria (kontaktuppgifter hittar du ovan :))

height: 1
Blocktype: file

Studiematerial

Nu kan vi äntligen presentera vårt antirasistiska studiematerial för Rättvis Organisering!

Studiematerialet hämtar kunskap från resultatet av den kartläggning som gjorts av Tamam under
2020 med finansiering från Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor. Längre ner på denna sida finns den mer djupgående rapporten som studiematerialet baseras på.

Kartläggningen utgår från djupintervjuer med unga personer som blir rasifierade och enkäter som spridits bland civilsamhällets unga.

Syftet med studiematerialet är främjandet av antirasistiskt arbete för organisationer som arbetar med eller för unga personer. Studiematerialet kan också användas av unga personer som själva vill lära sig mer om antirasistisk organisering. Studiematerialet är lätt att förstå och det behövs ingen förkunskap i ämnet.

  • Rättvis Organisering - Studiematerial

    pdf, 1,96 MB

height: 1
Blocktype: file

Rapporten!

Här kan ni läsa en djupgående rapport skapad utifrån den kartläggning som Rättvis Organisering arbetat på i ett år.

Ni som gav er tid, era tankar, erfarenheter och
frustrationer till det här projektet. Tack. Era insatser i civilsamhället kommer aldrig vara förbisedda.
Det är ni som bygger det Sverige som vi vill leva i.

  • Tamam rapport publiceras

    pdf, 1,24 MB

height: 1
Blocktype: file

Läs! Lyssna! Se!

Här hittar ni en lista med tips på TV-serier, poddar, filmer, Youtube-klipp, artiklar, poesi och mycket mer som berör ämnena rasism och kolonialitet.

Det finns såklart massor av fler tips (listan skulle kunna vara oändlig) och vi vet att listan inte speglar alla perspektiv som finns att lyfta inom dessa ämnen.

Vi hoppas att ni gillar den och tveka inte att höra av er om ni vill tipsa om något att uppdatera listan med!

  • Kopia av Office Resursbank rasism, postkolonialism, kolonial historia etc etc (2020) (1)

    pdf, 70,70 KB

Translate »