Rättvis Organisering

Tamam har i över tio år arbetat med ungas självständiga organisering. Under denna tid har vi sett hur trösklarna till att engagera sig är olika höga till följd av exempelvis språk, struktur och föreningskultur som brister i inkludering. Vi har sett hur våra medlemmar som blir rasifierade som icke-vita utsätts för diskriminering, blir misstrodda och ifrågasatta.

Vi bedriver projektet Rättvis Organisering för att synliggöra den rasism som många unga i föreningslivet utsätts för och vad det har för konsekvenser.

Projektet arbetar även med att motverka och förebygga den rasism som unga utsätts för. Därför har vi tagit fram metodmaterial och håller även workshops för makthavare och unga i ämnet. I vårt arbete ligger fokus på att synliggöra problemet med rasism i föreningslivet och erbjuda verktyg att både motverka och förebygga rasism inom sin organisation, sin förening eller på sin arbetsplats.

Rättvis Organisering finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kontakt

Deria Yenidogan
Projektledare
deria.yenidogan@tamam.se

Vill du boka workshop?

Rättvis Organisering har under år ett av projektet kartlagt på vilket sätt unga personer utsätts för rasism inom föreningslivet. Baserat på vårt kartläggningsarbete håller vi workshops som riktar sig mot er som jobbar med eller för unga personer. Våra workshops handlar om vad rasism är och hur det ser ut i Sveriges föreningsliv, hur det påverkar unga personer och vilka verktyg som finns för att skapa en mer jämlik och antirasistisk organisation.

Rättvis Organisering håller även i workshops som riktar sig mot unga personer (särskilt de som blir utsatta för rasism). Syftet och målet med dessa workshops är att unga ska få en ökad förståelse för den strukturella dimensionen av rasism, inte känna sig ensamma eller klandra sig själva. Dessutom ska dessa workshops synliggöra det som en kan göra om en bevittnar rasism eller blir utsatt för rasism. Vi vill att alla ungdomar ska få en förståelse för hur rasism fungerar och hur vi kan kämpa emot det.

Vi erbjuder workshops både på plats eller digitalt och de tar ungefär 3 timmar. 

Är du eller din organisation intresserad? Hör av dig till projektledare Deria Yenidogan på deria.yenidogan@tamam.se

Rapport

Här kan ni läsa en djupgående rapport skapad utifrån den kartläggning som Rättvis Organisering arbetat med under 2020 och 2021. Kartläggningen utgår från djupintervjuer med unga personer som blir rasifierade och enkäter som spridits bland civilsamhällets unga.

Ni som gav er tid, era tankar, erfarenheter och frustrationer till det här projektet. Tack. Era insatser i civilsamhället kommer aldrig vara förbisedda.
Det är ni som bygger det Sverige som vi vill leva i.

Studiematerial 

Utifrån kartläggningen och rapporten har Rättvis Organisering tagit fram ett studiematerial i samma tema. Syftet med studiematerialet är att främja antirasistiskt arbete för organisationer som arbetar med eller för unga personer. 

Studiematerialet kan också användas av unga personer som själva vill lära sig mer om antirasistisk organisering. Materialet är lätt att förstå och det behövs ingen förkunskap i ämnet.

Läs! Lyssna! Se!

Här hittar ni en lista med tips på TV-serier, poddar, filmer, Youtube-klipp, artiklar, poesi och mycket mer som berör ämnena rasism och kolonialitet.

Det finns såklart massor av fler tips (listan skulle kunna vara oändlig) och vi vet att listan inte speglar alla perspektiv som finns att lyfta inom dessa ämnen. 

Vi hoppas att ni gillar den och tveka inte att höra av er om ni vill tipsa om något att uppdatera listan med!

Resursbank rasism postkolonialism och kolonial historia

Läs om Tamams andra projekt här!

English