height: 1
Blocktype: block_title

Sök pengar

height: 1
Blocktype: decorative

Få pengar till din idé!

height: 1
Blocktype: text

Söka bidrag från Tamam Riks

Tamam Riks har potter som lokalföreningar och medlemmar kan söka för att starta nya verksamheter, göra något extra roligt, köpa in material till lokalföreningen, starta ett nytt projekt, ordna en fest eller vad som helst!

Storleken på potterna beslutas varje år på Tamams årsmöte i samband med budget.

Translate »