Tamam söker ledamöter till riksstyrelsen!

Tamam är en organisation som präglas av dess medlemmar. Som en del av Tamam har du möjligheten att vara i framkanten av utvecklingen av feministiskt ledarskap i form av en av Sveriges mest innovativa organisationer. Du har möjligheten att utveckla våra projekt och sätta på prov dina bästa visioner för samhället och dina medmänniskor!

Vi förväntar oss att du är en kandidat med energi, idéer och ambitionen att hjälpa Tamam utvecklas som en organisation som driver samhället framåt. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av socialt arbete genom elevråd, föreningar, start-ups eller ideella organisationer. Svenska är inget krav, men i sådana fall är engelska ett krav som arbetsspråk.

Styrelseposter som ska fyllas

Lokalföreningsansvarig: Din huvudsakliga uppgift är utvecklingen av Tamams lokalföreningar och att bidra till ökat inflytande hos lokalföreningarna inom organisationen i stort. Arbetet utgår ifrån årets verksamhetsplan som bland annat har mål om antalet medlemmar och lokalföreningar, samt dess utbildningsmöjligheter.

Arbetsgivaransvarig: Du arbetar med att utveckla situationen för våra anställda i förhållande till deras och organisationens intressen. Det innebär att arbeta med personalfrågor som löneutveckling, arbetstid och arbetsbelastning. Det ingår också att utveckla relationen och kommunikationen mellan de anställda och riksstyrelsen.

Påverkansansvarig: Tamam önskar utveckla sitt påverkansarbete och söker därmed en person som ska arbeta aktivt för att se till så att Tamam på ett organiserat och enhetlig sätt syns och hörs inom den svenska samhällsdebatten. Fokus ligger på att utveckla en strategi för Tamams påverkansarbete och att vidareutveckla ett principprogram.

Förtroendeuppdrag

Vi söker även en ny valberedning vars ansvar är att hitta och föreslå kandidater till 2017 års riksstyrelse och förtroendeposter.

Om Tamam

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna med mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang efter mottot “Vänskap utan gränser”. För mer information om vad Tamam är och gör, besök www.tamam.se, följ oss på www.facebook.com/friendship.without.borders, Tamamworld på Instagram, eller kontakta vera.peterson@tamam.se

Hur arbetar riksstyrelsen?

Styrelsemedlemmarna ansvarar för sitt arbetsområde genom strategisk planering, delegering och kommunikation med övriga styrelsen, de anställda, medlemmar och volontärer. Styrelsemöten hålls online via Skype var tredje vecka, två timmar per möte. Styrelsen anordnar utöver det fyra fysiska träffar per år, så kallade visionshelger där hela styrelsen samlas. Även medverkan på årsmöteshelg i mars och utbildningshelg i oktober är obligatorisk. Tamam betalar såklart för resekostnader och ordnar boende.

Samarbete med anställda

Tamam har tre anställda; en organisationsutvecklare på 75 %, en organisationssekreterare på 75 % och en samordnare för Stockholm/Uppsala regionen på 30 %. Styrelsen är arbetsgivare till de anställda och sköter det strategiska arbetet medan de anställda utför det exekutiva.

Hur ansöker jag?

Skicka en motivering till varför du vill sitta i Tamams riksstyrelse och ett CV som beskriver din tidigare erfarenhet till valberedningens ordförande Vera Peterson på vera.peterson@tamam.se. Ange om du söker till en specifik ansvarspost. Intervjuer sker löpande – välkommen med din ansökan!

Du hittar ovanstående annons på både svenska och engelska här!

English