Tamam var på plats för att inspirera ungdomar om de globala målen

Igår den 26 september deltog praktikanterna i Lund, Cecilia och Emma i en inspirationsdag om Agenda 2030 för Lunds högstadie- och gymnasieelever. Detta arrangerades av Lunds kommun tillsammans med FN-föreningen i Lund med stöd av SIDA.

Tanken med dagen var att eleverna skulle få inspiration och kunskap om de globala målen som ersatte milleniemålen år 2015, och kunna koppla dessa till Lunds kommun. För att inspirera och främja engagemang hos ungdomarna hade flertalet organisationer som arbetar med eller kopplat till de 17 målen bjudits in för att hålla i workshops och möta eleverna i ett café forum för att diskutera och vägleda inför deras uppgift.

Ungdomarnas uppgift under denna dag var att agera journalister och samla fakta och information inför att i november lämna in en artikel som undersöker hållbara Lund kopplat till de globala målen. Detta är ett helt fantastiskt initiativ för att skapa förståelse för vår jord. Den som vinner kommer publiceras i tidningen Hallå, många i Lund kommer läsa just deras artikel (kanske 100 000 personer) vilket är sjukt häftigt! En grupp av vinnarna kommer även att få åka tillsammans till FN-huset i Köpenhamn och hälsa på.

Annika Hagberg som var moderator kickade igång dagen med en presentation om upplägget och sedan introducerades de globala målen. Därefter var det en inspirationsföreläsning med Hannah Stanton som arbetar med FN och har tidigare varit med i ungdomsrörelsen för att ta fram de 17 globala målen. Det är roligt för att hon är också från Lund och gick på Spyken. Hennes föreläsning började med att fråga vad är din superkraft? Där hennes tanke var att förstå att ens superkraft är viktig och att vi alla har olika superkrafter men att vi måste lägga ihop dem och samarbeta för att vi ska kunna leva på denna jord, vårt allas hem. Hannah menar att vi inte ska nöja oss, ungdomar och deras roll är så viktig – det är ungdomarna som skall leva här i framtiden! Vi måste därför värna om vår jord genom en plan – nämligen de 17 globala målen.

Givetvis ville Tamam vara en del av denna dag och höll därför en workshop som kallas för privilegierpromenaden. Där ungdomarna blev tilldelade roller och praktikanterna Cecilia och Emma läste upp påståenden, passade detta in i deras roll skulle de ta ett kliv framåt. Vad detta resulterade i och vad ungdomarna började diskutera var hur många kliv det var mellan dem längst bak och fram. Tanken var att lyfta ojämlikhet i Sverige, synliggöra normer och fördomar som också kan kopplas till mål 10 – minska ojämlikheten. Det verkade vara uppskattat, dessa ungdomar var så otroligt fina och deras tankar och diskussioner, WOW. Också hur tydligt de såg skillnaderna och hur det kändes. Det var flera som delade med sig av egna erfarenheter, hur de själva kände hur fördomar som kom upp till ytan och insåg vikten av att diskutera dessa skillnader och människors förutsättningar. Även hur blind du kan vara för ojämlikheterna i samhället om du inte utsätts för det men också hur Sverige har mycket att arbeta med när det kommer till ojämlikhet, individers förutsättningar och möjligheter.

Efter det fick eleverna mingla och agera journalister nere i caféet där de 17 målen var representerade och olika organisationer fanns där för att diskutera ämnen och frågor inför artikelskrivandet. Tamam som stod vid mål 10 i caféet fick ta del av många spännande tankar och idéer som ungdomarna hade och delade med sig av. Detta driv är otroligt viktigt i samhället och att lyfta deras engagemang på detta vis. Hos Tamam var det många som satt och diskuterade frågor om ojämlikheter i samhället, även hur flera efter workshopen förstod att inte alla har samma möjligheter som en själv tänkt samt hur detta dessvärre påverkar i arbetsmarknaden, av kön och utifrån bakgrund och många andra faktorer. Tamam lyfte även omröstningen i Lunds Kommun idag torsdag den 27 september, gällande att ensamkommande flyktningar skall få bo kvar under utredningen om ens ålder och att ensamkommande borde få bo kvar i kommunen fram tills de fyller 21 år (läs mer här). Många frågade också hur Tamam arbetar för att minska ojämlikhet och där diskuterades det hur Tamam arbetar för att barn, ungdomar och unga vuxna oavsett vem du är skall ha rätt till kul fritid och aktiviteter. Där Tamam försöker skapa sociala mötesplatser och verksamheter, också för att engagera unga i samhället samt peppa att alla ha en viktig roll i samhället och för framtiden.

Lycka till Lunds högstadie- och gymnasielever! Sjukt kul att ta del av ert engagemang och nyfikenhet, hoppas det går bra med artiklarna!

English