Tranås samlade namn till #vistårinteut

Ett soligt första maj stod Tamam Tranås på det lokala torget och samlade namn till uppropet ”Vi står inte ut”. Efteråt passade gänget på att grilla och dansa i det härliga vårvädret. Totalt samlades 93 namn in till förmån för asylsökande ensamkommande barn och unga. Ett både fint och viktigt arbete av lokalföreningen i Småland.

 

Som en organisation som kämpar för en bättre värld för barn och unga ställer sig Tamam otvivelaktigt bakom nätverket ”Vi står inte ut”. Nätverket består av professionella och volontärer som möter och är engagerade i asylsökande ensamkommande barn och ungdomar.

 

De krav som nätverket för fram är:

 

  1. Att stat och kommun omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.
  2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
  3. Att det fattas beslut om amnesti (nåd) för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

 

Skriv under här:

https://www.skrivunder.com/amnesti_for_vara_ensamkommande_barn_och_unga

 

Nätverket på Facebook:

https://www.facebook.com/vistarinteut/?fref=nf 

 

Translate »