height: 1
Blocktype: block_title

Dokument

height: 1
Blocktype: text

Dokument

Volontärpolicy

Som en verksamhet utan vinstintresse är vi beroende av att människor frivilligt engagerar sig hos oss. Syftet med volontärpolicyn är att du ska veta vad det betyder att vara volontär i Tamam. Här kan du till exempel läsa om Tamams motto, mission och de värderingar som ligger till grund för organisationen.

Verksamhetspolicy

På Tamam ska det vara lätt för både volontärer och deltagare att få gehör för sina idéer! Vi strävar efter att vara en platt organisation där öppenhet och nyfikenhet råder. Målet med verksamhetspolicyn är att tydliggöra vad Tamam står för. Här förklarar vi bland annat vikten av okomplicerade beslutsprocesser och vad vi menar med långsiktighet.

Avsiktsförklaring

Vill man engagera sig i Tamams verksamhet måste en avsiktsförklaring skrivas under. Här medger man sin avsikt att engagera sig som frivillig i Tamam i enlighet med organisationens riktlinjer.

height: 1
Blocktype: file

Policies

  • Tamams verksamhetspolicy

    pdf, 81,17 KB

  • Tamams policy för volontärer

    pdf, 123,34 KB

height: 1
Blocktype: file

Avsiktsförklaring

  • Avsiktsförklaring

    pdf, 262,79 KB

height: 1
Blocktype: image

Mer bilder

Translate »