height: 1
Blocktype: block_title

Fokus Segregation

height: 1
Blocktype: decorative

Vi behöver din åsikt!

height: 1
Blocktype: text

Tamam undersöker segregation

Tamam genomför nu ett projekt om ungas villkor och situation i Tranås och Lunds kommun. Projektet syftar till att undersöka ungas inkludering, delaktighet och livsvillkor. Vi vill särskilt undersöka hur det ser ut på mindre orter och kommer därför genomföra undersökningen i Tranås kommun och Dalby, Genarp och Veberöd i Lunds kommun. 

Ungas egna röster, upplevelser och åsikter är i centrum av projektet och dessa kommer samlas in genom en enkät och intervjuer. Denna insamling är den viktigaste delen av projektet, då den ger en aktuell och förankrad bild av situationen för unga utifrån ungas egna perspektiv.

Projektet finansieras av Delegation mot Segregation (Delmos). Läs mer här: www.delmos.se

height: 1
Blocktype: image

Mer bilder

height: 1
Blocktype: text

Kontakt

Har du frågor eller tankar? Hör av dig till vår projektledare!

Irma Nilsson
Mail: irma.nilsson@tamam.se
Telefon: 0739-830353

Translate »