Tamams nationella årsmöte 2023

Välkommen till Tamams nationella årsmöte Vänskapet 28-30 april

Tack för ett fantastiskt årsmöte! Båda första och andra gången!

Tamams nationella årsmöte – VÄNSKAPET 2023 – hölls söndagen 30 april på Gamlegården i Torna Hällestad utanför Lund. På grund av tidsbrist var årsmötet tvunget att pausas och återupptogs söndagen 21 maj digitalt. Stort tack till alla medlemmar som var med, bidrog i diskussioner och röstade!

På årsmötet valdes en ny styrelse med båda gamla och nya ledamöter. Daniel Camerini valdes om som Tamams ordförande. Styrelsen består nu av:

Daniel Camerini (ordförande)
Anton Alsander (vice-ordförande)
Amela Hadsvik (ledamot)
Navid Kamyab (ledamot)
Mardin Mohammadi (ledamot)
Ebba Myhrman (ledamot)
Khaled Naji (ledamot)
Ida Scharla Löjmand (ledamot)
Hamood Daadan (ledamot)
Javad Naseri (suppleant)

Tamam röstade fram ett Antirasistiskt Program!

På årsmötet la styrelwsen fram ett förslag om ett antirastiskt program för Tamam där Tamam beskriver hur Tamam ser på rasism och antirasism, och hur Tamam arbetar antirasitiskt. Programmet är ett viktigt steg för Tamam att bli en ännu tydligare och starkare aktör för jämlikhet för alla unga!

Du hittar det Antirasistiska Programmet nedan!

Vad är ett årsmöte?

Årsmötet är det viktigaste mötet under en förenings verksamhetsår: under mötet har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd och påverka Tamams arbete det kommande året. Vi kommer bland annat att välja en ny styrelse och besluta om vad vi ska göra under 2023. 

English