Fokus Segregation

Unga om segregation!

Segregation som påverkar unga

Under hösten 2018 genomförde Tamam ett projekt om segregation och ungas villkor  i Tranås och Lunds kommun. Projektet syfte var att undersöka ungas inkludering, delaktighet och livsvillkor. Tamam ville särskilt undersöka hur ungas villkor ser ut på mindre orter och därför genomfördes undersökningen i Tranås kommun och Dalby, Genarp och Veberöd i Lunds kommun. Projektet finansierades av bidrag från Delmos (Delegationen mot segregation).

Vad betyder segregation? Segregation handlar om att grupper i samhället har olika villkor och möjligheter. Det handlar också om att grupper av människor är separerade från varandra på olika sätt, t ex i sin vardag, i sitt bostadsområde, på skolor och arbetsplatser.

Undersökningen leddes av Irma Nilsson som anställdes av Tamam. Irma tog fram enkäter och åkte runt till skolor, ungdomsgårdar och fotbollsträningar för att träffa unga och prata med dem för att ta reda på hur de känner gällande sin livssituation. Finns det mycket att göra på fritiden?  Har du många vänner? Vilka vänner har du? Känner du att du har möjlighet att påverka saker där du bor? Den typen av frågor ställdes till deltagarna och efter att ha gjort ungefär 40 intervjuer och fått in 190 svar på enkäter kunde Irma sammanställa ett resultat.

Resultatet är sammanställt i en kartläggning, en behovsanalys och en handlingsplan. På denna sida kan du läsa både utredningen i sin helhet och en sammanfattning av resultatet!

Läs sammanfattningen!

Här kan du läsa sammanfattningen av Tamams undersökning om segregation och ungas villkor i Tranås, Genarp, Dalby och Veberöd.

  • Sammanfattning Fokus Segregationpdf, 463,25 KB

Ta del av hela resultatet!

Här kan du läsa hela kartläggningen, behovsanalysen och planen för framtiden som Tamams undersökning om segregation består av.

Kartläggning – Enkätsvar från unga, beskrivning av föreningar och verksamhet, bakgrund och fakta om segregation och Tranås och Lunds kommun.
Behovsanalys – Intervjuer med unga och analys.
Plan för framtiden – Plan för hur Tamam kan arbeta mot segregation i Tranås, Genarp, Veberöd och Dalby. 

  • Kartlaggningpdf, 2,17 MB
  • Behovsanalyspdf, 675,67 KB
  • Plan för framtidenpdf, 754,61 KB

Mer bilder

Tack!

Stort tack till alla ni som ställt upp på intervjuer och svarat på enkäten! <3

Vi vill också tacka alla de föreningar som hjälpt oss, samt Tranås och Lunds kommun. Och tack till Delmos!

English