Bakgrund

År 2003 började en grupp engagerade personer att hitta på aktiviteter, åka på utflykter och hålla läxhjälp med ungdomar i Lund. Målet var att med små medel kunna skapa en aktiv och meningsfull fritid för elever i förberedelseklasserna för nyanlända ungdomar på en gymnasieskola i Lund. Gruppen blev mer och mer populär och växte sig större med deltagare från andra skolor och områden i Lund. År 2008 hade initiativet vuxit sig så stort att det blev till en egen förening som fick namnet Tamam. Namnet valdes av deltagarna själva som ville ha ett positivt namn som var lätt att säga oavsett språk. Ordet Tamam betyder bland annat bra och toppen.

Efter att Tamam blivit en förening fortsatte verksamheten att växa, både i Sverige och internationellt. Samarbeten har bland annat funnits i Mexiko, Albanien, Paraguay och Kirgizistan. I Sverige spred sig verksamheten i landet och idag har Tamam självständiga lokalföreningar i Malmö, Lund, Tranås, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Mariestad. I takt med att föreningen växte blev också Tamam en nationell ungdomsorganisation år 2008. Idag drivs Tamam av engagerade volontärer som tillsammans drivs av idén att skapa ett samhälle präglat av vänskap utan gränser.

Organisation

Vänner

English